Näidisarve 

Juhime tähelepanu sellele, et arve viimasel real on summa kliendipõhise arvestusega. Kui Teile on esitatud mitu arvet korraga, siis arve viimasel real olev summa on kõigi lepingute arvete summa.