Üürilepingu lõpetamine

Üürileping lõpeb üürniku soovil ennetähtaegselt või üürilepingus fikseeritud tähtaja saabumisel.

Üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise saab algatada E-kylas vähemalt 30 päevase etteteatamisega.

  • Lepingu lõpetamisel tuleb esitada E-kylas korrektsed pangaandmed hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks.
  • Enne üliõpilaselamust lahkumist koristab üürnik tema kasutuses oleva toa ning viib ära kõik isiklikud asjad nii üüritavast toast kui ka ühiskasutuses olevatest ruumidest. Samuti peavad olema koristatud üüripinna ühiskasutuses ruumid.
  •  Võtmed ja läbipääsukaart tagastada hiljemalt lepingu lõpukuupäevaks Raatuse 22 klienditeeninduskeskusesse.
  • Üüripinna korrasolekut kontrollitakse Üliõpilasküla esindaja poolt pärast üürniku välja kolimist ja läbipääsuvahendite üle andmist.
  • Juhul kui üüripind ei vasta nõuetele, mis on kirjeldatud üürilepingu ülidtingimustes, tellib Üliõpilasküla üüripinna koristuse ning teavitab sellest üürnikku. Üürnik on kohustatud üüripinna korrastamise üliõpilaskülale hüvitama vastavalt kehtivale hinnakirjale.
  • Tagatisraha tagastatakse Üürniku pangakontole hiljemalt kahekümne (20) tööpäeva jooksul pärast lepingu lõppemist. Üürileandjal on õigus tagatisrahast maha arvestada viivised, tasumata üür ja kõrvalkulud, rikutud või kadunud mööbliesemete või muu vara väärtuse ning vajadusel koristuskulud.