Üürilepingu sõlmimine uueks majutusperioodiks

Kõik üürilepingud sõlmitakse üheks majutusperioodiks – juuli algusest juuni lõpuni.

Soovi korral on võimalik sõlmida uus üürileping järgmise majutusperioodi lõpuni, kui üürnik jätkab õpinguid Tartu Ülikoolis.

Info ja juhend saadetakse kõigile üürnikele vähemalt 2 kuud enne majutusperioodi lõppu.