Arved E-kylas

  • E-kylasse sisenedes on vasakpoolses menüüs “Lepingu haldamine”, sealt avanevad üürilepingu andmed.
  • Valides “Halda arveid” on näha kõik üürnikule esitatud arved. Arve numbrile vajutades avaneb valitud arve.
  • Arvel on näha tasumisele kuuluv summa, vajalikud kontonumbrid, viitenumber ning arve tasumistähtaeg.
  • Valides arve all „Ava/salvesta arve”, avaneb arve PDF vorm arve printimiseks, salvestamiseks või edasi saatmiseks.