Hinnakiri

Üüri ja tagatisraha info leiab iga üliõpilaselamu juures: https://www.campus.ee/elamud/.

Teenused
Auto parkimine Raatuse 22 parklas (fikseeritud periood 1 kuu)15 €/kuu
Teise auto parkimine Raatuse 22 parklas30 €/kuu
Toa võtme/ läbipääsukaardi laenutamine3 €/päev
Vooditarvete komplekt (voodipesu, tekk, padi, saunalina)53 €/komlpekt
Ukse avamine distantsilt Kerese 14, Väike 6, Jakobsoni 41 elamus3€/kord
Korduva toa vahetamisega (üliõpilaselamu siseselt) põhjustatud lisatöö eest nõutav kõrvalkulu (alates teisest üürniku poolt algatatud toa vahetusest)20€/kord
Kulude hüvitamine
Läbipääsukaardi asendamine üürniku poolse kaardi rikkumise, kaotamise, tagastamata jätmise korral15 €
Korteri/ toa võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral35 €
Postkasti võtme asendamine kaotamise või tagastamata jätmise korral10 €
Tubade puhastamine üürilepingu lõppemisel, kui üürnik on lepingu lõppemisel puhastamata
jätnud või on puhastanud ebapiisavalt
60 €
Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on lepingu lõppemisel puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt120 €
Ühisruumide puhastamine, kui üürnik on ühisruumid puhastamata jätnud või on puhastanud ebapiisavalt ka halduri poolt antud puuduste eemaldamise tähtajaks120 €
ATS süsteemi kontroll, kui üürnik on eemaldanud suitsanduri, selle kinni katnud või on üürniku tegevuse tõttu (suitsetamine, toas toidu valmistamine) ATS süsteem käivitunud150 €
Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine selleks mitte ettenähtud kohas45 €
Üürniku tegevuse tõttu turvaekipaaži väljakutse hüvitamine35 €
Ummistuse likvideerimine20 €
Remonti vajava pliidi puhastamine10 €
Üliõpilasküla poolse tööjõukulu ühe tunni hind üliõpilaselamutes tekkinud
kahjujuhtumite likvideerimisel (ei sisalda materjali kulu)
25 €/tund
Maksekäsu kiirmenetluse kulud:
      Riigilõiv minimaalselt (Riigilõivu seadus § 59 lg 6)Vastavalt seadusele
      Võla sissenõudmiskulud (Võlaõigusseadus § 1131 )Vastavalt seadusele