Võlgnevus 

  • Üüriarve hilisemal tasumisel on üliõpilaskülal õigus küsida viivist 0,02% päevas.
  • Üüriarveid näeb E-kyla keskkonnas “Üürniku arved” menüü alt.
  • Enda arvete maksekohustust on võimalik näha, kui vajutad E-kylas menüül “Lepingud”, seejärel vajuta lepingu ID peale ja lepingu “Maksekohustus” real on võimalik näha sinu hetkelist maksekohustust.
  • Kui võlgnetava üüri või muude maksete summa ületab 2 kuu eest maksmisele kuuluva üüri või muude maksete summa on Üliõpilaskülal õigus üürileping erakorraliselt ülesütlemistähtaegu järgimata lõpetada.